Enkelt avhjälpta hinder, anmälan om

Här kan du anmäla enkelt avhjälpta hinder!
På Boverkets hemsida hittar du mer information om hur reglerna för enkelt avhjälpta hinder ska användas: https://www.boverket.se

Koordinator INFOBLAD

Hur vart lämnar du synpunkter klagomål?

Rollkoll Huvudman webb

Information om Godman & förvaltare

Vad är en SIP

Glöm inte att begära en SIP = Samordnad individuell plan

Läs mer om SIP här!