Samverkansmöten Västerås Stad

VoF Vård och omsorg
samverkan fem - sex gånger året


BUF Barn och ungdomsförvaltningen

ingår också arbetsmarkanad och skolsjuts fyra gånger året 

Tillgänglighet
2-3 gånger året

KIFF kultur idrott och förebyggande 2 gånger året 

 

 

Minnesanteckningar samverkan 4 maj VoF - Funktionsrätt Västerås 2022

Minnesanteckningar 4 maj 2022

Nytida Sommaraktiviteter 2022

Nytida Sommaraktiviteter 2022

När är det semesterstängt sommaren 2022

Semesterstängt och aktiviteter sommaren 2022

M-ant samv KIFF + Funktionsrätt Västerås 2020-10-21

M-ant - Samverkan kring tillgänglighet 200929

M-ant Funktionsrätt Västerås + VOF 210420 (29 april)

Minnesanteckningar VoF 210902 Funktionsrätt Västerås

Minnesanteckningar 26 okt Funktionsrätt Västerås och VoF 2021

Minnesanteckningar VoF 210902 Funktionsrätt Västerås

Minnesanteckningar Funktionsrätt Västerås och VoF 8 dec.21

Minnesanteckningar VoF vid samverkansmöte 201013

Minnesanteckningar samrådsmöte mellan BUF och Funktionsrätt Västerås 25 febr 2022

VoF och Funktionsrätt Västerås Samverkan 22 februari-22